Daily Archives: January 7, 2017

ANG PAGBABAGONG PURI NG RUSYA SA PILIPINAS

SALAG/BANAT
Enero 07, 2017

ANG PAGBABAGONG PURI NG RUSYA SA PILIPINASputin

Ni Arturo P. Garcia

Nagbago na ba ang ihip ng hangin? Muhang tama si Mao nang sabihin niyang, “Nangingibabaw ang hanging Silangan sa hanging Kanluran.”

Tunay na malamig ang hanging Siberia pero ito ang malakas na hangin mula sa Rusya na malaki ang epekto sa Pilipinas lalo na panahon ng tag-lamig.

Napakalaking diplomatikong pagkakamali ang nagawa ng Unyong Subyet o USSR na kilala bilang Rusya sa ngayon sa pakikipagrelasyong diplomatiko sa Pilipinas mula 1970’s hanggang 1990’s

Paano na ba? Noong panahon ni Diktador Marcos, kinilala ng USSR ang rehimeng Marcos bilang isang “makabayang rehimen an maka-Pilipino.”

Sa katunayan, pinayagan nito ang mga di-umano’y mga rebolusyonayong Pilipino- ang lumang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) na maka-Moscow at suportado ng USSR na sumuko sa rehimeng Marcos noong 1974.

Matapos ito, niyakap ng USSR ang rehimeng at sa katunayan, sa kabila ng Rebolusyong EDSA noong 1986,ito ang kahuli-hulihang bansa na kumalas sa rehimeng Marcos.

Sa kanila ng naghuhuniyaw na katotohanang kinasusuklaman ng masang Pilipino ang rehimeng Marcos, supurtado ito ng USSR hanggang sa huli.

***

Kaya nga sa ilalim ng Rehimeng Cory Aquino, naitsa-pwera ang USSR habang sa bumagsak ito at naplitan ng Rusya na naging isang Federal na Republika mula sa isang Sosyalistang Republika noong 1991.

Pinutol ng Pilipinas ang diplomatikong relasyon sa USSR dahil sa pagiging malapit ito sa rehimeng Marcos mula 1972-1986 at muli lamang itong naiayos sa ilalim ng Rehimeng Ramos mula 1992-1998.

**

digong-gunggongNgayon, sa ilalim ng Rehimeng DU30’ nagiging mainit ang relasyon ng Rusya at ng Pilipinas. Katunayan, umangkla ang barkong pandigma ng Asiatic Flotilla ng Rusya sa Manila t personal na bumisita si Presidente Duterte sa barkong panlaban sa mga mina na nadaong sa Port Area Manila.

Kaalinsabay nito, ipinahayag ng Kinatawan ng Rusya sa Pilipinas na naghahanda na ang Rusya sa pagdalaw ng Presidente ng Pilipinas sa Moscow ngayong tag-lamig.

Taliwas ito sa nakagawiang ang Presidente ng Pilipinas ay nagbibigay galang sa Amerika bilang unang gawi ng pagiging sunud-sunurang sa Imperial Amerika.

**

Ngunit iba si Digong Duterte. Hayagang ininsulto nito si President Obama sa miting ng ASEAN sa Laos noong 2016 dahil sa pakikialam nito sa usapin ng Pilipinas lalo na sa usapin ng Karapatang Pantao o Human Rights.

Ang sumunod ay ang patuloy na pagbanat ni Digong sa Amerika at kay Obama. Nagbago lamang ito ng kaunti nang mahalal si Trump ngunit hindi humupa ang atake ni Digong kay Obama o sa Amerika gamit ang mga pangyayari sa kasaysayan ng pananakop at kalupitan ng Imperyalismong Kano sa Pilipinas.

Ang mas malala pa. dumalaw si Digong sa Tsina, nakipagkasundo na ayusin ang nagusto na relasyon dahil sa pagiging malapit ni Aquino III at pagiging masunuring nito sa mga patakarang panlabas ng Pilipinas sa kagustuhan ng Amerika.

Kasunod nito, inayos ni DU30 ang relasyon sa USSR, naging malapit at nakipag-usap kay Putin sa miting ng ASEAN habang ininsulto at hayagang naging maayo sa Rusya at Tsina.

**

Malaking bagay ang pagdalaw ni Kalihim ng Depensa Dellfin Lorenzana sa Tsina at sa Rusya at ang negosasyon na sa pagbili ng mga makabagong armas para palakasin ang depensa ng Pilipinas na hindi na lamang nakaasa sa Amerika.

Malaking hakbang din ang pagdalaw ng Asiatic Flotilla ng Rusya sa Pilipinas at ang relasyong ekonomiko.

Ang pagpayag ng Rusya na umangkat ng mahigit bilyong dolyar na produktong agrikultural ng Pilipina sa Rusya na malaking tulong sa pagpapaunlad ng ekomikong relasyon ng dalawang bansa.

***

Mukhang nakapagbagong puri na ang Rusya sa nasirang relasyon nito sa Pilipinas na tumagal din ng halos samping taon dahil sa maling kalkulasyon at pagtatasang pulitikal.

Dahil ito sa maling pagsusuri kapwa ng PKP sa Pilipinas at ng Partido Komunissta ng USSR na nalansag noong 1989 nang gumuho ang USSR ar naitatag ang Federal na Republika ng Rusya.

Sa pagtahak sa bagong landas ng Pilipinas para sa isang “Malayang Patakarang Panlabas” na hindi nakatali sa Amerika, pabor ito sa masigabong relasyong Rusya t Pilipinas.

**