Daily Archives: September 24, 2016

MGA GUNITA NG 44 NA TAON NG BATAS MILITAR

TULA

MGA GUNITA NG 44 NA TAON NG BATAS MILITAR
(SA KASALUKUYANG PANAHON AT SA NAKARAAN)

Ni Arturo P.Garcia

Pinakamataas na pagpupugay
Sa inyo mga kasama,
kapatid, kaibigan,
Na binawian ng buhay,
Pinatay,pinaslang,,
Ng mga kaaway,
Ipinaanod sa ilog,
Sinimento sa drum,
Inihulog sa dagat,
Mula sa helicopter
O kaya ay kinatay,
Pinaghati-hati ang katawan,
Itinapon sa sukal,
Sinunog at pinangalangdakan
Sa Plaza at gitna ng bayan,
Kayo na Hindi na natagpuan…
At patuloy na hinahanap
Ng mga kaanak na naulilang lubos.

Kayo na nakuha pa ang bangkay,
Hindi naiwanan,
Binigyan ng munting parangal,
Nilbing sa kaparangan,
Sa walang tandang libingan,
Tulad ng sabi ni Rizal,
“walang tanda ni krus
man lamang…”
natabunan ng mga dahong lagas,
ng mga bulaklak na ligaw,
sa kaparangan, bukid, burol
at mga bundok….
humimlay kayo
sa gtina ng katahimikan..

Kayo, mga martir na kasama,
Na ang kamatayan
Ay tanging kaaway lamang
Ang nakakaalam,
Dahil nagsawa na silang pahirapan,
Gahasain, laspagin,
Pilahan, lawaylawayan
Pagkatapos ay pinatay,
Sila lamang ang nakalaam…
Lihim na tanging Diyos
Kung may Diyos ngang nakakalam…
Alam naming hindi kayo mananahimik,
Hindi kayo malilimutan,
Laging buhay sa aming ala-ala
At paghihiganting di malilimutan…

Kayo na mas mapalad,
Na nabigyan ng parangal,
Nakuha pa ang bangkay,
Napaglamayan sa kalunsuran
O mga kabayanan,
Kinuha ng mga kamag-anakan,
Tinangisan ng mga magulang,
inalayan ng kandila’t bulaklak,
mga panalangin at
minartsa sa harap ng kaaway,
Na napilitang rumespeto
Sa tradisyong
Igalang ang patay,
Maswerte kayo,
At matatandaan…

Sa bawat buga
ng aming baril,
sabog ng granada’t mina,
istakato ng machine-gun
at ripleng awtomatikong tangan,
Sa pawat taong maorganisa,
Sa bawat aktibistang sisibol
At magtututloy ng pakikabaka,
Dyan man sa Pilipinas at sa labas ng bansa,
Mamumukadkad ang inyong bunga,
Sa puso at diwa ng sambayanan
na patuloy na namumulat at naoorganisa.

Siyang tunay,
buhay na buhay kayo,
Buhay kayo sa mga nawalang baryo,
Naburang mga sulok
na dating masigla at puno ng buhay,
Ngayon ay di na maalalang purok,
Nakalbo nang gubat,
gumuhung bundok,
Dating tahimik na talon.
Dalampasigang
Ginawang pook
ng mga turistang banyaga,
Naglilimayon sa bansang tinawa,
At sakdal lungkot,
Sa abo ng mga nasunog na bahay,
Sa bawat buhay na naialay,
Sa bawat katawang nilapastangan,
Sa bunton ng mga kalansay,
Sa kubling likuran sa mga bundok,
Sa bawat sanggol na bagong silang,
Na magiging rebulsyonaryo at
Magtutuloy ng dakilang pakikihamok. .

Hindi kayo malilimutan,
Hindi kayo malilimot,
Sa gitna ng pakikibaka,
Kayo ay may bantayog,
Sa liyab ng libong sulo,
Sa bawat sabog at putok
Na lumilipol sa kaaway,
Kayo ay buhay na moog,
Sa bawat sigaw ng pakikibaka,
Sa bawat sulong ng bansa,
Sa labas man o sa ibayong dagat,
Ang dagundong at unos na nilikha ninyo,
Paulit-ulit na sumasabog, ,
Hanggang sa ang kalayaan,
Tagumpay ay maabot,
Alay naming sa inyo—patuloy
Na pagsisikap at paggunita
Na di maarok.

Apg
Setyembre 23, 2016

**

LA JOINS REMEMBRANCE OF THE 44 YEARS OF MARTIAL LAW

JFAV UPDATES

September 24, 2016

LA JOINS REMEMBRANCE OF THE 44 YEARS OF MARTIAL LAW

LOS ANGELES- IT WAS A FULL HOUSE AT THE TALAKAYAN CLUB.

14433137_10207568420553933_3361123457816593864_n

Community leaders in Los Angeles commemorated the 44th year anniversary of the declaration of martial law in thePhilippines, September 22, 2016 at the TALAKAYAN CLUB, held at 2328 Manila Terrace Social Hall, Historic Filipinotown, DTLA.

In a solidarity action with the different cities of the United States. With San Francisco as the spearhead, Los Angeles did it share.

With a lively discussion on EJK and the removal of SenatorDe Lima as Chair of the Senate Justice Committee,the LA Filam Leaders were united in condemning the abuses of the EJK.

They asked the DU30 Government to adhere to human rights and safeguard against the abuses, protect the innocent and punished those who are responsible for this vigilante killings.

NEVER AGAIN MARTIAL LAW!

***

US-WIDE COORDINATED ACTIVITIES TO MARK THE 44TH YEAR OF THE DECLARATION OF MARTIAL LAW.

JFAV UPDATES

September 24, 2016

US-WIDE COORDINATED  ACTIVITIES TO MARK THE 44TH YEAR OF THE DECLARATION OF MARTIAL LAW.

San FranciscoNEVER AGAIN MARTIAL LAW!

TODAY,SEPTEMBER 22, 2016, WE HELD COORDINATED COMMEMORATIVE ACTIVITIES TO MARK THE 44TH YEAR OF THE DECLARATION OF MARTIAL LAW.14449951_10157543272370014_8318133145918085921_n

WITH SAN FRANCISCO AS THE LEAD, In Los Angeles, the TALAKAYAN CLUB, did a simple discussion on EJK and the abuses of the anti-drug drive.

With more than half ( or 2,000 ) of the 3,500 killed as “unexplained killings” we ask the Duterte Regime to observe the proper process so the innocents will not be “collateral damage”.

PROSESO HINDI ABUSO! 

 

NEVER AGAIN MARTIAL LAW!

DUE PROCESS, NOT ABUSE IN THE ANTI DRUG WAR.

***