Daily Archives: August 20, 2016

RALI LABAN SA PAGLILIBING SA DIKTADOR, SETYEMBRE 7 SA LOS ANGELES

ALLIANCE NEWS

Agosto 21, 2016

RALI LABAN SA PAGLILIBING SA DIKTADOR, SETYEMBRE 7 SA LOS ANGELES

Los Angeles– Hindi bayani ang isang diktador!14086353_1014854678627288_6708172507860663133_o

Inaanyayahan ng Alyansa Pilipinas (Alliance Philippines) ang lahat na dumalo sa rali sa Setembre 7, 2016 sa harapan ng Konsulada ng Pilipinas sa 3435 Wilshire Blvd. Los Angeles, CA 9001o  para ipahayag ang ating pagtutol sa paglilibing ng rehimeng Duterte sa diktador Marcos sa libingan ng mga bayani sa Setyembre 18, 2016.

Ang paglilibing sa utos ni Dutrte ay isang lantarang pagdusta at pagbabalwewala sa lahat ng naging biktima ng karahasan ng diktadurya mula 1972 hanggang maipagbak ito noong Pebrero 1986.

Tahasamg pagbaligtad ito sa malupit kasaysayan at pagpapanibagong puri sa isang diktador na nagdulot ng maraming pasakit sa ting bayan sa loob ng 14 na taon. Nasi nitong palabasing bayani ang isang diktador na nagnakaw, nadahas at nagpahirap sa mga Pilipino.

Opurtunismo ni Duterte

Ang bayad utang na ito si Duterte sa mga Marcos ay isang talamak na opurtunismo sa pulitika. Ito ay habang diumano ay nakikipagusap ng kapayapaan sa NDF habang nilalabag ang gma karapatang pantao ng mga inisenteng biktima ng kanyang kampanyang anti-droga.

Nanawagan kami sa lahat ng demokratikong pwersa, kaibigan at kaalyado lalo na sa mga naging biktima at mga kamag-anak ng mga naging biktina ang malupit na batas militar na ngayon ay pinababango ng rehimeng Duterte, na sumama sa aksyong masang ito sa Setyembre 7, 2016

Magkaisa at labanan ang pambabaluktot ng mga maka-Marcos at ni Duterte sa Diktador!

Hindi bayani si Marcos, isa siyang talamak na pasistang diktador!

 

Alyansa Pilipinas

Los Angeles

Estados Unidos ng Amerika

Agosto 21, 2016

**

 

 

 

 

MASALIMUOT NGUNIT MAY PAG-ASANG SUMULONG ANG USAPANG PANGKAPAYAAN SA OSLO, NORWAY- Alyansa Pilipinas

ALLIANCE NEWS
August 20, 2106

MASALIMUOT NGUNIT MAY PAG-ASANG SUMULONG ANG USAPANG PANGKAPAYAAN SA OSLO, NORWAY- Alyansa Pilipinas

Los Angeles “Masalimuot ang landas, maaliwalas ang bukas.”

14054299_10209124495803178_1134729115577460992_o

Malugod na ikinagagalak ng Alliance Philippines na nakabase sa Estados Unidos ang pagpapalaya sa 19 sa 22 peace consultants ng NDF ng rehimeng Duterte. para dumalo sa gaganaping usapang pangkapayaaan sa pagitan ng NDF at GPH sa Oslo, Norway mula Agosto 22 -27, 2016.

Lubos ding ikinagagalak ng Alliance Philippines ang pagdedeklara ng NPA National Operational Command ng pitong araw na unilateral ceasefire mula Agosto 21 -27. Ito ay bilang pagkilala ng rebolusyonaryong kilusan sa pagpapalaya ng mga bilanggong pulitila ng gobyernog Duterte.

Marubdob na hangad ng Alliance na suklian ito ng gobyernong Duterte ng tugon na tigil-putukan at ganap na pagpapalaya sa lahat ng mga bilanggong pulitikal.

Palayain ang Lahat Ng Mga Bilanggong Pulitikal

Hangad din ng Alliance na maging mabunga ang gagawing usapang pangkapayaan sa Oslo sa loob pitong araw para mapagtibay ang mga napirmahan nang mga nakaraang kasunduan sa pagitan ng NDFP at ng GPH.

Bagamat pinahirapan ng PNP ang mga bilanggong pulitikal sa proseso ng pagpapalaya sa kanila, nakalabas din sa wakas ang mga peace consultants. Hinagkis din ng mga bagong layang detenido ang pagpapahirap na dinanas nila sa kamay ng mga military sa loob ng piitan. 14102675_10153946958933667_9143813628016318388_n

Nakikiisa rin kami sa pahayag ni G, Benny at Gng. Wilma Austria Tiamzon at ng mga napalayang peace consultants ng NDF na “ dapat na mapalaya rin ang mga natitira pang mahigit sa 500 detenidong pulitikal mula sa mga piitan ng rehimen.”

Mga Krisis Pampulitika Sa Usapang Pangkapayapaan.

Ito ay sa harapan ng lantarang paglabag sa karapatang pantao sa nagaganap na maramihang pagpatay ng mga suspetsadong nagtutulak ng droga at mga adik na pawing mahihiap. Samantalang “espesyal na trato’ naman ang ibinibigay sa malalaking isda tulad ni Peter Lim at Mayor Espinoza ng Leyte.

Lubha ring nakakabahala ang lantrang militarisayon ni Duterte sa AFP at pulisya. Maaring paghahanda ito ng opensibang military laban sa rebolusyonaryong kilusan tulad ng NPA at MILF. Isinusulong din ni Duterte ang pagbabalik ng kinamumuhiang paramilitary na pagsasanay na ROTC bilang pagpapalaganp daw para sa pagiging “makabayan.”ng mga kabataan.

Sa kabilang banda, malumanay naman ang tindig nito laban sa lantarang paglabag ng Tsina sa soberanya ng bansa. At waring nakikiusap pa at naninukluhod sa harap n lantarang pang-aagaw nito ng Pilipina sa dagat Tsinan a bahagi ng Pilipinas.14086353_1014854678627288_6708172507860663133_o

Ang pinakamalala ay ang tindig ni Duterte na ilibing ang labi ng diktador sa Libingan ng mga Bayani. Lubus itong tinututlan ng Alyansa dahil tip ay lantarang pagbaligtad sa kasaysayan at ang paparangal sa diktador ay karimarimarim pagbabayad ni Duterte ng pabor sa mga Marcos. Isang garapal na kawalanghiyaan at pambabaluktot sa kasaysayan.

Subukan ang Landas ng Kapayapaan

Nakikiisa din kami sa pahayag ng mag-asawang Tiamzon na “ masalimuot man at komplikado ang usapang pagkayapaan, tungkulin naming subukan ang landas tungo sa kapayapaan. Ito para makamit ang tunay na kapayapaan, demokrasya at kasagaaan sa ating bansa.”

Mahigit nang dalawampung taon na ang proseso ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng NDFP at GPH. Sa loob ng anim na taon ng rehimeng Aquino III, walang naging makabuluhang pagsulong ang usapang pangkapayapaan.

Ang masama pa, pinatindi nito ang operasyong militar at pandakip sa mga consultants ng NDF na umabot sa 22 at mahigit na 550 bilanggong pulitikal sa buong bansa mula 2010-2016. Walang pinag-iba ngayon sa ginagawa ni Duterte sa kanyang kampangyang anti-droga na pumapatay sa mga inosentent tao.

Para sa Alliance-Philippines
Agosto 20, 2016

Los Angeles

****