Daily Archives: August 8, 2016

NASA PANGANIB ANG USAPANG PANGKAYAPAAN DAHIL SA PAGIGING DOBLE KARA AT BUTANGERO NI DIGONG DUTERTE.

ALLIANCE NEWS

Agosto 08, 2016

NASA PANGANIB ANG USAPANG PANGKAYAPAAN DAHIL SA PAGIGING DOBLE KARA AT BUTANGERO NI DIGONG DUTERTE.

joma-duterte-0510-1

Los Angeles—Lubhang ipinag-aalala ng Alliance Philippines na nakabase sa Amerika ang tuluyang pagkabigo ng usapang pangkapayaapaan sa pagitan ng NDFP at ng gobyenong Duterte.

Nagsimula sa mataas na optomismo, ngayon nasasapanganib na tuluyang mawasak ang usapang pangkapayapaan na gaganapin sa Oslo, Norway sa Agosto 20-27, 2016. dahil sa mga walang katwirang demanda ni Duterte sa NDF.

Una, ang pagpapatigil niya ngulilateral ceasefire na inihayag niyang ceasefire dahil diumano sa papanambang sa CAFGU sa Kapalong, Davao Del Norte at ikalawa, pinatitigil niya ang pagggamit din niya ng landmine NPA sa kanilang mga taktikal na opensiba. Kapag di daw ito natupad, wala na raw usapang pangkapayapaan.

Natuturete na si Duterte

Mukhang natuturete na si Duterte at pinagbabataaan pa ang NDF maging ang CPP at NPA na “ititigil daw niya ang usapang pangkapayaaan” at isusulong ang todo gyera . Wari walang pinag-iba si Duterte sa lahat ng naging pangulo ng Pilipinas na kapwang nabigo sa pagsupil sa rebolusyonaryong kilusan mula pa noong 1946.

Sa kabilang panig, iginiit naman ng NDF na kung walang” pagpapalaya sa mga bilanggong pulitikal, wala rin usapan.” Sinabi di nila na  “walang laman” ang utos ni Duterte na tigil putukan dahil sa una, “maka-isang panig daw ito” at ” walang detalye.”

Hinagkis din ng NDF na patuloy na operasyong military sa kanayunan sa kabila ng utos  ng “unilateral ceasefire” ni Duterte. Hindi daw ito sinusunod at iginagalang ng AFP at PNP. Sa kasalukuyang may 550 na bilanggong pulitikal na ang may 22 dito ay mga “consultant ng NDF”.

Iginiit din ng NDF na dapat ipatupad ang lahat sa sampung kasunduaang napirmahan sa pagitan ng NDF at ng GRP sa loob ng may 30 taon ng usapang pangkapayapaan.

Salita para sa kapayapaan, Paghahanda sa Digmaan.

Malinaw ang mga paghahanda ni Duterte sa todong gyera. Nais niyang ibalik ang ROTC para makapagrekruta ng maami pang sundalo at pulis sa AFP at PNP. Nadyan na nangako siyang babaguhin at dadagdagan ang mga modernong armas pandigma ng AFP. Itataas din daw niya ang sweldo ng mga ito, ospital at rehabilitasyon para sa mga sugatang sundalo.

Hindi na ito nakapagtataka dahil si Duterte ay pangulo ng papet na republika ng mga naghaharing uring asendero at mga kapitalista na nagsisilbi sa mga naghaharing uring lokal na dayuhan. Sa totoo lang nagkukunwa lamang siya makabayan, maka-mahirap at makamasa o ”sosyalista” sa salita, butanggero naman sa gawa.

Maaring totoo ito sa salita pero sa gawa, isa pa ring siyang ahenteng pasista at kinatawan ng naghaharing uri. Hindi siya kailanman maglilingkod sa mga inaapi at mga mahihirap Tulad din siya ng lahat ng naging pangulo ng Pilipinas. Sa katunayan ipapalibing pa nga niyang isang bayani ang isinusumpa ng sambayang diktador na si Marcos na kayang iniidolo sa Setyembre 18, 2016 sa Libingan ng mga Bayani.

Hindi lamang siya doble kara at dilang bayawak na sanga-sanga ng dila,  isa rin siyang pusakal na rebisyonista ng kasaysayan.

***