PAALAM KA ROGER

EPCC NEWS

May 30, 2016

Tula

PAALAM KA ROGER

RLO

Biglang bigla ang iyong paglisan,
parang kidlat sa gitna ng labanan,
di namalayan sa gitna ng putukan,
magiting kang nawala
sa gitna ng larangan

Waring nagdilim ang kalangitan,
natakpan ng ulap ang mukha ng buwan,
nawala ang mga bituin sa kalawakan,
nawala ang talang nagninining,
nang ikaw ay pumanaw.

Datapwa’t ikaw na rin ang nasabi,
ang gawa ng makata ay di mawawari,
mananatili sa puso ng bayan, lalagi
habang ang wika ay buhay
sa bayang nagtatangi.

Di ka mawawala, Di ka malilimot,
sa puso ng sambayanan
igagawa ng bantayog,
sa bawat akda, tulang malilikha,
tatak mo’y iindayog,
mabubuhay ka sa pakikibaka,
ng bayang di lumilimot.

Paalam na Ka Roger, Makata ng Cavite,
Paalam na sa iyo, guro ng PUP,
makata ng bayan, dangal ka ng lahi
ang laban mo, ipagpapatuloy namin,
hanggang sa ang bayan,
manaig, magwagi!

apg

Mayo 19, 2016

****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>