GUNITAIN ANG IKA-43 TAON NG BATAS MILITAR, LABANAN ANG PASISMO!

Alliance News
Setyembre 21, 2015

GUNITAIN ANG IKA-43 TAON NG BATAS MILITAR, LABANAN ANG PASISMO!

Los Angeles—Labanan ang Pasismo, Noon at Ngayon sa Pilipinas,

Ginugunita ngayon ng Alliance-Philippines (AJLPP) ang ika-43 taon ng pagkakadeklara ng batas militar at ang pagpapataw ng diktadura ng pangkating Marcos sa Pilipinas noong Setyembre 21, 1974.

Sa ating paggunita, nagpupugay tayo sa libu-libong martir na nakibaka laban sa pagpapairal ng pasismo at diktadura sa Pilipinas sa loob ng 14 taon mula noong 1972 hanggang 1986.

Pasista sa Esensya si Pnoy Aquino III

Sa ating paggunita ngayon, mahalagang maunawaan na lalo lamang tumutindi ang pasismo ng militar na AFP habang inaaruga ito ng mapagkunwang liberal na demokrata si Pnoy Aquino.

Sa katunayan, panig siya sa AFP at sinusulsulan pa ito sa pagpapalaganap ng pagsupil sa mga magsasaka at magggawa at mga minoryang Lumad sa Mindanao at iba pang dako ng Pilipinas.

Sa katunayan paparaming mga aktibista ang pinapatay,minamasaker at ikinukulong. Papatindi ang mga operasyong brigade at dibisyon ng AFP sa ilalim ng OPLAN BAYANIHAN lalo sa Mindanao.

Ito ay habang nililinlang nila ang MILF sa patibong na BBL na hanggang gnayon ay pa naipapasa sa Kongreso.

Liberal Na Mukha, Pasista sa Gawa

Maihahambing ang panahon ngayon sa panahon bago ideklara ang batas militar Ito ang panahon ng 1966-1972 sa unang apat na taon ni Marcos. .

Ang pagkakaiba lamang sa ngayon, ang mga anak ng diktador at nga kanyang mga alipures tulad nina Senador Bongbong Marcos at Chiz Escudero ang nakaupo ngayon sa Senado.

Patuloy silang lumalaban at umupasala sa mga Moro sa pagpigil nila sa pagpapasa ng Bangsa Moro law (BBL) sa Kongreso.

Patuloy ang pagsuporta at panguupat ng Imperyalimsong US sa mga papet tropa nito sa AFP para ipatupad ang OPLAN BAYANIHAN at paghahasik ng lagim sa kanayunan lalo na sa Mindanao.

Kaya nanawagan ang Alliance Philippines na ipagpatuloy ang paglaban para sa mga demokratikong karapatan.

Ipaglaban ang kagalingang pangmadala at pangangalaga sa kalikasan at likas na yamang hinuhuthot ng mga dayuhan.

Huwag nating payagang manaig ang pasismo at pahalagahan ang mga ibinuwis na buhay ng mga martir para sa bayan. Labanan ang pamimiyapis ng pasismo sa Pilipinas!

Labanan ang pagbabangong ng pasismo sa bagong batas militar!

Makibaka, Huwag Matakot!

Alliance-Philippines
Setyembre 21, 2015

END

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>